Kilka słów o mnie

Urodziłem się 22 lipca 1976 r. w Myślenicach. Okres obligatoryjnej edukacji ukończyłem w roku 1995 egzaminem dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach.

W latach 1995 – 2000 kształciłem się na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie zdobyłem tytuł magistra pedagogiki o specjalności wychowanie obronne. Podczas studiów rozpocząłem pracę zawodową w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach 1 września 1999 r. jako nauczyciel przysposobienia obronnego (obrony cywilnej), a od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2013r. pełniłem funkcję Kierownika Warsztatów Szkolnych ZSTE w Myślenicach.

Ponadto w latach 1999-2005 pełniłem rolę nauczyciela przysposobienia obronnego (obrony cywilnej) w Zespole Szkół Rolniczych im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach. Od roku 2001 do 2005 jako Instruktor / Sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Myślenicach kierowałem oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Powiatu Myślenickiego.

W 2003 r. ukończyłem studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w zakresie „Nowoczesnych metod zarządzania i organizacji pracy placówki edukacyjnej”.

W latach 2005 – 2006 byłem dyrektorem biura poselskiego Posła PiS. Od 2006 r. do chwili obecnej pełnię zaszczytną funkcję Radnego Powiatu Myślenickiego i zasiadam m.in. w Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. W latach 2006 – 2009 byłem członkiem Zarządu Powiatu Myślenickiego i od 2014 jestem nim do chwili obecnej. W latach 2009 – 2010 powierzono mi stanowisko Wicestarosty Powiatu Myślenickiego.

30 października 2010 r. zawarłem związek małżeński z Agnieszką z domu Kęsek.

Od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2015 podjąłem również pracę jako nauczyciel przysposobienia obronnego/edukacji dla bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Myślenicach, a w latach 2011 – 2014 w Gimnazjum im. Księdza Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni.

Ponadto w 2013 r. ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na Wydziale Matematyczno – Fizyczno
– Technicznym w zakresie „Informatyki z administracją sieciami komputerowymi”.

W kwietniu 2013 r. przystąpiłem do Konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie,
w wyniku, którego z dniem 1 września 2013 r. objąłem tą zaszczytną funkcję, którą sprawuję do chwili obecnej.

Prywatnie moja rodzina to wspaniała żona Agnieszka i dwóch synków: Karol oraz Wiktor.

Moje zainteresowania wiążą się głównie z polityką, sportem, informatyką i podróżami.

Wcześniejsza przynależność partyjna: Prawo i Sprawiedliwość

Kandydowanie w wyborach:

  • samorządowe: Rada Gminy – KWW „Praworządność”(2002) – mandat: nie (87 gł.)
  • samorządowe: Rada Powiatu – KW Prawo i Sprawiedliwość (2006) – mandat: tak (577 gł.)
  • samorządowe: Rada Powiatu – KW Prawo i Sprawiedliwość (2010) – mandat: tak (1197 gł.)
  • samorządowe: Rada Powiatu – KW Prawo i Sprawiedliwość (2014) – mandat: tak (949 gł.)

Funkcje społeczne:

  • członek Zarządu KS Dalin Myślenice – 2007 – 2010
  • członek Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju (od 2008r. ), sekretarz Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju w Myślenicach (od 2011r. do chwili obecnej)
  • Członek Zarządu Komitetu Społecznego w ZPO w Borzęcie Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska” od 2013 roku do chwili obecnej