Z Wami i dla Was

Samorząd to nie partia – to ludzie, to Mieszkańcy którzy budują naszą małą ojczyznę. To nie szyld polityczny powinien decydować o tym, co dzieje się w Gminie Myślenice. Dla mnie partią są Mieszkańcy. Spotykam się z Wami na co dzień – mijam Was na ulicach i poznaję Wasze potrzeby. Jestem z Wami od 2003 roku kiedy to zacząłem pracę w samorządzie lokalnym. Moje doświadczenie – Wasze głosy, a także współpraca z obecnym Burmistrzem Miasta i Gminy Myślenice Maciejem Ostrowskim wpłynęły na decyzję  kandydowania na stanowisko Burmistrza Miasta i gminy Myślenice.

Chcę z Wami budować Myślenice.
Zapraszam wszystkich do współpracy

Spotkania z mieszkańcami

Szanowni Państwo

Od kilku miesięcy systematycznie spotykam się z Mieszkańcami naszej Gminy. W trakcie tych spotkań wypełniacie Państwo ankiety, w których oceniana jest jakość życia Mieszkańców. Wspólnie rozmawiamy o potrzebach, problemach i moich zamierzeniach programowych. Dziękuję za każdą cenną opinię i możliwość dyskusji. Wspólnie tworzymy program dla Myślenic.

#Razemmożemywiecej

Kontrakt dla Miasta i Gminy Myślenice

Szanowni Państwo

Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Ostrowskiego ma program oparty na dwóch filarach Rodzina i Infrastruktura. Duży wpływ na jego powstanie miała niesamowita ilość sugestii, pomysłów zawartych w wypełnianych przez Państwa ankietach, w których określali Państwo kierunki dalszego rozwoju Gminy, zasady funkcjonowania Miasta i Gminy Myślenice.

Wraz z Kandydatami na radnych naszego komitetu do Rady Miejskiej w Myślenicach bierzemy pełną odpowiedzialność za wszelkie deklaracje i obietnice, chcemy realizować zadania zawarte w naszym programie wyborczym, chcemy służyć Wszystkim Mieszkańcom Gminy Myślenice.

Czytaj więcej

O mnie

Urodziłem się 22 lipca 1976 r. w Myślenicach. Okres obligatoryjnej edukacji ukończyłem w roku 1995 egzaminem dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach.

W latach 1995 – 2000 kształciłem się na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie zdobyłem tytuł magistra pedagogiki o specjalności wychowanie obronne. Podczas studiów rozpocząłem pracę zawodową w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach 1 września 1999 r. jako nauczyciel przysposobienia obronnego (obrony cywilnej), a od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2013r. pełniłem funkcję Kierownika Warsztatów Szkolnych ZSTE w Myślenicach.

Czytaj więcej

Umów się na spotkanie

Chcesz podzielić się swoimi uwagami?
Wypełnij formularz zgłoszenia i umów się na spotkanie.

Spotkanie z Krzysztofem Halkiem

* pole wymagane

klauzula dot. danych osobowych